Herlev, d. 26. marts 2017

Indkaldelse til

Ordinært Repræsentantskabsmøde

ONSDAG den 26. april 2017 kl. 17:00

hos Forsikringens Data Center Lautrupvang 3A, 2750 Ballerup

Dagsorden i.h.t. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse (Se vedhæftede udkast)
4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer
    (Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts).
5. Fastsættelse af kontingent og stævnefondsbidrag
6. Valg af bestyrelse og deres funktion
    Formanden vælges for et år ad gangen
    Næstformand og et menigt medlem på valg i lige år
    Kasserer og andet menigt medlem på valg i ulige år
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

I henhold til de gældende vedtægter for F-I-K, skal bestyrelsen indkalde til ordinært repræsentantskabsmøde med mindst 30 dages varsel og til afholdelse inden udgangen af april måned. Under henvisning til klubbens vedtægter skal vi henlede opmærksomheden på følgende bestemmelser:

• Hver medlemsklub udpeger (op til) 2 repræsentanter. Disse repræsenterer klubben ved repræsentantskabsmødet.

• Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

• Medlemmer fra medlemsklubberne og enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.

Klubberne bedes derfor – SENEST d. 19. april 2017 - meddele formanden på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvilke (op til) to personer, der repræsenterer den pågældende medlemsklub på repræsentantskabsmødet og evt. ønsker at deltage i efterfølgende spisning.

Venlig hilsen

Bestyrelsen