Herlev, d. 20. marts 2020

Indkaldelse til

Ordinært Repræsentantskabsmøde

TIRSDAG den 21. april 2020 kl. 17:00

på adressen Søvej 6B, 2880 Bagsværd

 

Dagsorden i.h.t. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse (Se vedhæftede udkast)
4. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer
    (Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts).
5. Fastsættelse af kontingent og stævnefondsbidrag
6. Valg af bestyrelse og deres funktion
    Formanden vælges for et år ad gangen
    Næstformand og et menigt medlem på valg i lige år
    Kasserer og andet menigt medlem på valg i ulige år
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

I henhold til de gældende vedtægter for F-I-K, skal bestyrelsen indkalde til ordinært repræsentantskabsmøde med mindst 30 dages varsel og til afholdelse inden udgangen af april måned. Under henvisning til klubbens vedtægter skal vi henlede opmærksomheden på følgende bestemmelser:

• Hver medlemsklub udpeger (op til) 2 repræsentanter. Disse repræsenterer klubben ved repræsentantskabsmødet.

• Stemmeafgivning ved fuldmagt kan ikke finde sted.

• Medlemmer fra medlemsklubberne og enkeltmedlemmer har ikke stemmeret.

Af praktiske årsager bedes klubberne derfor – SENEST d. 14. april 2020 - meddele formanden på e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvilke (op til) to personer, der repræsenterer den pågældende medlemsklub på repræsentantskabsmødet.

Denne indkaldelse sker med forbehold for efterfølgende aflysning, som følge af Corona epidemien.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen