Beretning for FIK Forsikringsidrætsklubben for 2003, det 68. arbejdsår
 
Jeg vil gerne indlede denne min sidste formandsberetning, med at konstatere at året 2003 har været et spændende og et godt år for FIK.

Årets helt store begivenhed var de 22. Nordiske mesterskaber der blev afholdt fra den 22. maj til den 24. Maj på Vingstedcentret ved Vejle. Forberedelserne til stævnet var jo lidt kortere end normalt, men bestyrelsen og flere udenfor denne gik meget aktivt ind i hjælpen med at få det store arrangement op at stå. Jeg vil gerne konstatere at når det gælder det Nordiske samarbejde så er der en meget bred opbakning blandt vores medlemsklubber for deltagelse.

Til gengæld er deltagelsen så som så, når det gælder de øvrige aktiviteter, og jeg må igen konstatere at det i 2003 igen kun var  bordtennis og golf der afholdte mesterskaber, og det er de to sportsgrene der sammen med gymnastikken var vores eneste aktiviteter i 2003.

De Nordiske mesterskaber blev som nævnt afholdt i Vingsted i perioden 22. til 24. maj, Vingstedcentret var et perfekt sted til vores arrangement med mere end 300 deltagere, desværre var der ikke så mange fra Norge. Vi syntes selv at arrangementet forløb meget tilfredsstillende, og vi har da efterfølgende også kun modtaget masser af anerkendelse for arrangementet fra vores Nordiske venner, en anerkendelse jeg i dag vil lade gå videre til alle som hjalp med arrangementet. Sportsligt set blev det igen en stor succes for Danmark, vi fik næstflest guldmedaljer (12) og næstflest medaljer i det hele taget ialt (30), kun igen overgået af Finland.

De flotte Danske resultater blev opnået i følgende sportsgrene:
 
Terrænløb    4 guld               3 sølv               2 bronze
             Guld 2 stk til både Allan Varbæk herresenior og til Anne Grethe Nielsen old girls

Bordtennis   3 guld               1 sølv               1 bronze
             Guld til hold og til Connie Neville og Jan Lynge individuelt

Bowling        2 guld               1 sølv               1 bronze
             Guld til  herrernes 2 mands- og 3 mandshold

Golf               2 guld                                         3 bronze
             Guld til Jakob Thomsen og Trine Kirkegaard individuelt

Fodbold      1 guld

Orientering                             1 sølv              1 bronze

Badminton                                                      2 bronze

Indebandy                                                       1 bronze

Beachvolley                                                     1 bronze

På det Nordiske plan har vi endvidere været repræsenteret ved FIG’s 50 års jubilæum i Oslo, i hvilken anledning der også blev afholdt Nordisk møde omkring fremtiden for det Nordiske samarbejde.

Resultatet bliver at der i 2006 afholdes Nordiske mesterskaber i Finland, idet Nordmændene fortsat ikke ser sig i stand til at gennemføre et så stort arrangement.

Vi kender endnu ikke tid, pris og sted idet Finnerne siden december først har forsøgt at finde arrangementsmuligheder i et af de Baltiske lande, men de har desværre måtte konstatere at dette ikke for tiden er muligt og er nu i gang med at undersøge mulighederne i Finland. De vil i løbet af et par måneder vende tilbage omkring dette arrangement.

Fremtiden for FIK ser rimelig godt ud, vi har fortsat en meget fin økonomi, medlemstallet er stadig svagt faldende, men til gengæld føler jeg som omtalt i starten en stor interesse fra medlemsklubbernes side når det gælder de Nordiske stævner, dog er det også lykkedes i år at afholde et bowlingmesterskab.

Til slut vil jeg gerne bringe en stor tak til alle som har hjulpet og støttet FIK i året 2003, og en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for godt samarbejde.