I henhold til klubbens love paragraf 2 er det Forsikrings-Idræts-Klubbens formål at skabe og udbrede interessen for idræt og motion af forskellig art blandt de ansatte i en forsikringsvirksomhed, eller anden finansiel virksomhed i tilknytning hertil i Danmark for derved at fremme sundheden, livsglæden og god kollegial forståelse.


Til at fremme dette formål er det klubbens opgave at arrangere idrætsøvelser for medlemmer, at deltage i idrætskonkurrencer og at arrangere sådanne for medlemmerne indbyrdes.

 

Endvidere at samle medlemmerne til udflugter og sammenkomster og i samarbejde med lignende organisationer i andre nordiske lande at arrangere fælles nordiske idrætsstævner.